Postanite član

Dragi roditelji, bake, deke, tetke, ujaci i ostali postanite i vi član Aksa kluba i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za Vas i Vaše mališane!

Kupujući u našim radnjama, kao član Aksa kluba, možete ostvariti popuste i druge pogodnosti u skladu sa važećim pravilima programa.

Aksa kartica - kupovine spoji i popusti su tvoji!


Kako do klupske kartice?

Da biste postali član Aksa kluba i dobili karticu potrebno je da pristupnu izjavu popunite u celosti čitkim štampanim slovima. 
Pristupnu izjavu možete dobiti na kasi u svim Aksa prodavnicama ili je možete popuniti elektronski na našem sajtu. 
Ako ste pristupnu izjavu popunili u prodavnici, karticu možete dobiti na licu mesta. 
U slučaju da ste pristupnu izjavu popunili na našem sajtu, neophodno je da navedete e-mail adresu  Takođe da li ćete karticu preuzeti u Aksa prodavnici i u kojoj ili želite da Vam karticu dostavimo poštom na adresu koja je navedena u pristupnici. U tom slučaju, prilikom popunjavanja pristupne izjave, u polje „radnja“ odabirate  „web maloprodaja“. Kartica će Vam biti dostavljena u roku od 7 dana.

Kartica ima rok važenja 3 godine.
Postanite i Vi član našeg kluba!

Opširnije informacije o Aksa klubu potražite na našem sajtu https://www.aksabih.ba/aksa-klub-osnovni-program  ili pitajte naše kolege u svim Aksa prodavnicama. 

Rođendan Vašeg deteta/dece:


Notice: Undefined property: stdClass::$capcthaType in /var/www/vhosts/aksabih_ba/nb-public/themes/nbshop5_aksa/club_card.php on line 304

Notice: Undefined property: stdClass::$capcthaType in /var/www/vhosts/aksabih_ba/nb-public/themes/nbshop5_aksa/club_card.php on line 320

Notice: Undefined property: stdClass::$capcthaType in /var/www/vhosts/aksabih_ba/nb-public/themes/nbshop5_aksa/club_card.php on line 330

Notice: Undefined property: stdClass::$capcthaType in /var/www/vhosts/aksabih_ba/nb-public/themes/nbshop5_aksa/club_card.php on line 338

Svojim potpisom potvrđujem da sam saglasan sa dole navedenim informacijama:

Pristupna izjava mora biti u potpunosti popunjena čitkim štampanim slovima. Sa potpisanom pristupnom izjavom izražavate saglasnost da podatke iz iste Aksa d.o.o. može koristiti u svrhu poslovanja karticom Aksa kluba kupaca, kao i za statističke i marketinške potrebe (da Vam možemo slati reklamni materijal poštom, sms porukom ili e-mailom, sa informacijama o Aksi ili njenim partnerima za koje smatramo da su zanimljive za naše članove kluba). Davanje podataka o Vama je zasnovano isključivo na dobrovoljnoj osnovi i imate pravo na opoziv date saglasnosti u bilo koje vreme. Vaše lične podatke nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše lične podatke ćemo čuvati do prestanka članstva, a nakon toga brisati. Za vreme čuvanja podataka kod nas možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka. Imate pravo na prekid članstva, za koji Vam je potreban zahtev u pisanom obliku. Pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, možete ostvarivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Za informacije, sugestije ili primedbe u vezi sa Aksa klubom, možete se obratiti Aksa radnjama ili na e-mail: klub@aksa.rs

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije broj 97/08, 104/09, 68/12 i 107/12) ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama a u vezi sa obradom podataka od strane PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE AKSA D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: AKSA) i to podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

 

Rukovalac podataka

AKSA D.O.O. BEOGRAD sa sedištem u ulici Nova Mokroluška broj 3 matični broj 17561278

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti AKSA je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:

Email: klub@aksa.rs

Pošta: Viline Vode 47/III

 

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći

AKSA obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

1. Osnovni podaci (ime i prezime, prebivalište, Grad i Opština)

2. Kontakt podaci (email, broj mobilnog odnosno fiksnog telefona)

3. Podatak o polu i imenu deteta

4. Lični podaci o očekivanoj prinovi, broju dece u domaćinstvu i datum rođenja deteta

Svrha obrade i pravni osnov obrade

AKSA podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

AKSA podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

 nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa AKSE i Lica na koje se podaci odnose, u slučaju postojanja posebne saglasnosti Lica na koje se podaci odnose

Korisnici podataka o ličnosti

AKSA ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na Lice, dokumentaciju koja se odnosi na Lice, te podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između AKSE i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi:

 državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;

 trećim licima sa kojima AKSA ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima,sa kojima AKSA ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanjae sa poverljivim podacima („Efektus group“, doo Beograd, Agencija za ostale telekomunikacione delatnosti „RM KOM“ doo Crna Trava)

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane AKSE.

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose.

Davanje podataka o ličnosti od strane lica na koje se podaci odnose je dobrovoljno i obrada podataka o njegovoj/njenoj ličnosti se vrši na dobrovoljnoj osnovi u skladu sa tačkom 5. stava 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr.

zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku opozove dati pristanak na obradu podataka o ličnosti, pismeno slanjem obaveštenja o opozivu sa e-maila koji je evidentiran u pristupnoj izjavi na sledeću e-mail adresu: klub@aksa.rs ili usmeno (lično) u svakom maloprodajnom objektu AKSE. Posle opoziva datog pristanka na obradu podataka o ličnosti, svi podaci o ličnosti lica na koja se odnose će biti izbrisani iz elektronske baze podataka, a štampana pristupnica će biti uništena u roku od 15 dana od opoziva pristanka.

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja

2) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade

5) je način obrade nedozvoljen

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Pravo na žalbu nadležnom organu:

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.

Obaveštenje primio, pročitao i svojim potpisom dao saglasnost:

 

Ime i prezime

Adresa prebivališta

Kontakt telefon

 

_______________________

Pristupna izjava u štampanom obliku biće Vam dostavljena na kućnu adresu uz poručenu robu i traženu Aksa klub karticu. Molimo Vas da pristupnu izjavu potpišete lično (potrebno je da pristupnu izjavu potpiše lice čiji podaci su popunjeni u elektronskoj pristupnici) i da predate kuriru prilikom preuzimanja kartice. Obaveštavamo poštovane kupce da je potpisivanje štampane pristupne izjave neophodno u cilju ispunjenja obaveza propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt informacije

Dostupni smo od ponedeljka do nedelje u periodu od 09:00 do 15:30h.