Poštovani kupci, obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik BiH, br. 25/2006, 88/2015) kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Na osnovu odredbe Član 47.   
     (1) Potrošač ima pravo bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.
     (2) Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

Na osnovu odredbe Član 48.   
     (1) Ako se strane nisu drugačije dogovorile, potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora iz člana 47. ovog Zakona u vezi s ugovorima:
     a) o pružanju usluga ako je uz njihov pristanak počeo s radom prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje iz člana 47. ovog Zakona;
     b) o prodaji robe kada je potrošač dao ličnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod;
     c) o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti;

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba i za potrebe svog domaćinstva, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti) da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Ukoliko se odlučite da odustanete od kupovine, kontaktirajte nas putem telefona +387-33-922-702 ili na email aksaonlinebih@aksabih.ba kako bi pokrenuli proceduru povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga potrebno je da pošaljete putem emaila izjavu o odstanku od ugovora koja sadrži broj narudžbenice, šifru proizvoda koji vraćtate, a ako se vrši povrat sredstava i vroj računa na koji će se izvršit povrat.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, najkasnije u roku od 15 dana od prijema izjave kupca.".

Po prijemu izjave o odustanku, poslaćemo kurirsku službu koja će u roku od od 24h do 72h od poslate izjave o odustanku, preuzeti na Vašoj kućnoj adresi robu koja se vraća. Radno vrijeme kurirske službe je svakog radnog dana od 8h do 17h, subotom od 9h do 14h. Ako istek roka za preuzimanje robe pada u nedjelju ili u neradne dane na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme državnih ili vjerskih praznika,  rok za preuzimanje robe ističe prvog narednog radnog dana.

 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen i u slučaju oštećenja ili neispravnosti proizvoda, kupac će biti obavješten o tome putem e-mejla označenog u porudžbenici u roku od 3 radna dana od predaje proizvoda kurirskoj službi. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 3 radna dana od isteka roka za utvrđivanje da li je vraćen ispravan i neoštećen proizvod, odnosno od isteka roka za obavještavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen.

 

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.