Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj +387 656-72209, ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail aksaonlinebih@aksabih.ba sa opisom uočenog oštećenja ili manjka dijelova.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba neodgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 065/672-209, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail aksaonlinebih@aksabih.ba i opišete kakav problem imate.

Na Vašu prijavu problem poslaćemo kurirsku službu koja će u roku od 24 do 72h od prijave problema preuzeti na Vašoj kućnoj adresi reklamirani proizvod zajedno sa uredno popunjenim reklamacionim listom sa linka na kraju ovog teksta i kopijom računa-otrpemnice koji ste dobili uz porudžbinu.

Radno vrijeme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 do 17h. Ako istek roka za preuzimanje reklamiranog proizvoda pada u nedjelju ili neradne dane na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme državnih ili vjerskih praznika, rok za preuzimanje reklamiranog proizvoda ističe prvog narednog radnog dana.

U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavjestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju i rješavanje reklamacije je 8 dana.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dvije godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u dijelu „Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe“.

Postprodajne usluge i garancije

Za proizvode u pogledu kojih se pružaju postprodajne usluge i izdaje garancija, uslovi ostvarivanja postprodajnih usluga i garancije se dostavljaju u pisanom obliku zajedno sa isporučenim proizvodom.

Reklamacioni list možete preuzeti ovdje.