Biti roditelj

Brak i vanbračna zajednica

Brak i vanbračna zajednica- u braku ili ne, bez papira ne može

 

Brak i vanbračna zajednica su izjednačeni. Na papiru. Ali parovi koji ne žele da vezu ozvaniče pred državom u praksi se sreću sa pravnim zavrzlamama i papirologijom, pa i kada su u pitanju djeca. A neka prava, poput nasljeđivanja, vanbračni supružnici ne mogu ni da ostvare, ma koliko dugo bili u zajednici.

Prema slovu Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca, dok je vanbračna zajednica trajnija zajednica života žene i muškarca. U oba slučaja ne smiju postojati bračne smetnje među partnerima.

Kako se dokazuje vanbračna zajednica?

- Vanbračna zajednica se teže dokazuje od braka, jer je za brak dovoljan dokaz izvod iz matične knjige vjenčanih. Za vanbračnu zajednicu bitna je trajnost. To znači da postoji namjera i svijest o trajnijem zajedničkom životu. Trajnost bračne zajednice često nije pravno objektivno dokaziva, dok je u nekim zamljama to dosta lakše. U BiH, vanbračnom zajednicom smatra se ona koja je trajala minimum tri godine, dok je u Norveškoj potrebno da partneri imaju potomke, ili da je zajednica trajala minimum dvije godine - kaže za Baby planetu Uroš Nedeljković iz advokatske kancelarije “Trifković i Milovanović”.

 

Iako bi to olakšalo mnoge stvari, kod nas ne postoji institucija registrovanja vanbračne zajednice, jer da postoji, onda bi vanbračna zajednica ipak bila forma braka, dodaje Nedeljković. Vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika pod uslovima određenim zakonom. Suštinski razlika je u parčetu papira, a to može da oteža život partnera. Jedan od većih problema je što, za razliku od bračnih partnera, vanbračni se ne nasljeđuju međusobno.

Imovina u vanbračnoj zajednici

- Imovina koju su stekli za života u vanbračnoj zajednici zajednička je imovina, pravila su ista kao i kod zajedničke imovine supružnika. Pošto je teže dokazivanje njenog postojanja, vanbračni partner ne može ostvariti pravo na porodičnu penziju i ne nasljeđuje vanbračnog partnera. U suprotnom došlo bi do čestih zloupotreba - pojašnjava sagovornik Baby planete. -  S druge strane, ako vanbračni partner nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera srazmjerno njegovim mogućnostima isto kao da su u formalnom braku, što i jeste suština i obaveza zajedničkog života.

Bračna i vanbračna zajednica i deca

Bračna i vanbračna zajednica su izjednačene kada su u pitanju prava djece. Dijete rođeno van braka i usvojeno dijete ima jednaka prava kao dijete rođeno u braku, dok ranije to nije bio slučaj. Niko dijete ne smije da  diskriminiše po ovom osnovu.

Brak je kao istorijska kategorija u dobroj mjeri nastao kako bi se znalo čija su djeca. Danas, kada je medicina napredovala pa nije teško utvrditi ko je otac (ili majka), nema potrebe da brak postoji samo iz tog razloga.

 

- Dijete rođeno van braka može naslijediti umrlog roditelja isto kao i dijete rođeno u braku. Roditelji, bili u braku ili ne, dužni su da izdržavaju svoju djecu i da zajednički i sporazumno odlučuju o bitnim pitanjima kada se radi o njima. Roditelji imaju pravo da slobodno izaberu ime djeteta - dodaje Uroš Nedeljković. - Na koncu, šta je bolje, biti u braku ili u vanbračnoj zajednici? Bitno je znati da i jedno i drugo obavezuje i da se i jedno i drugo može zloupotrijebiti, ali da ni jedno ni drugo nije prepreka za srećan život. Pravno posljedice mogu biti razne, ali posmatrajte vanbračnu zajednicu kao neuknjižen, a brak kao uknjižen stan.

Papirologija i vanbračna zajednica

Mnogi ljudi ne sklapaju brak jer ne žele da se gnjave sa papirima i administracijom, ali zbog birokratije na kraju im je mnogo teže da budu u vanbračnoj zajednici nego u braku baš zbog toga što se ona uvijek i iznova mora dokazivati, naravno - hrpom papira.

 

 

Sporazumni rastanak

 

Kada se bračni partneri razvode, zakon jasno nalaže kako se postupa u dječjem interesu, uključuje se Centar za socijalni rad, dogovara se model starateljstva nad djecom.

 

U slučaju raskida vanbračne zajednice osnovni problemi su podjela zajedničke imovine, izdržavanje djece i vršenje roditeljskog prava.

 

To se može postići sporazumom između bivših partnera, a ako se strane ne mogu dogovoriti, odlučuje sud u postupku, kao i kod bračnih partnera.

 

Očinstvo u vanbračnoj zajednici

 

Za djecu rođenu van braka otac je muškarac čije je očinstvo utvrđeno priznanjem ili pravnosnažnom sudskom presudom u parničnom postupku, pojašnjava Uroš Nedeljković i dodaje: -  Kada majka prijavljuje rođenje djeteta van braka, matičar je dužan da je pouči o njenom pravu da imenuje muškarca koga smatra ocem. Ako ona imenuje muškarca koga smatra ocem deteta, matičar je dužan da ga pozove kako bi u roku od 30 dana dao izjavu o priznanju očinstva. Ako on u roku od 30 dana ne da nikakvu izjavu ili izjavi da nije otac djeteta, matičar je dužan da majku upozna sa pravom na utvrđivanje očinstva sudskom odlukom.

 

 

Trenutno nema komentara