Razvoj bebe i djeteta

11.
Dec
2020
Razvoj bebe i djeteta

Dok su roditelji često skloni da zanemare ili umanje važnost igre, stručna pedagoška literatura snažno podržava igru i igračke kao i njihov uticaj na dječje živote. Igračka može da bude bilo šta, a zajedničko svim igračkama svijeta je da mogu na razne načine da stimulišu dječji razvoj. Iako se kaže da igra čuva dijete u čovjeku, zapravo ona mu na mnogo načina pomaže da postane kvalitetnija osoba.

11.
Dec
2020
Razvoj bebe i djeteta

Dok očekuju rođenje bebe, budući roditelji najviše se fokusiraju na fizičke aspekte njenog dolaska – kako da je smjeste, njeguju, hrane, oblače.

11.
Dec
2020
Razvoj bebe i djeteta

Psihomotorni razvoj djeteta počinje još u intrauterinom periodu, kada se odvija intenzivni anatomski, a potom i funkcionalni razvoj nervnog sistema..Veći dio razvoja čula i pokreta odvija se u drugoj polovini trudnoće, tako da novorođenče u trenutku rođenja ima razvijene osnove reagovanja na čulnu i motornu stimulaciju. Teško je utvrditi pokazatelje začetaka psihičkog života fetusa, ali se refleksni pokreti javljaju u četvrtom mjesecu.

09.
Mar
2021
Razvoj bebe i djeteta

 

Prilikom trudnoće budući roditelji počinju da se prilagođavaju na nove navike, stil života i obaveze. Beba će u kuću unijeti neizmjernu ljubav, ali i sve slatke muke. Razvoj bebe po mjesecima dok je u utrobi majke, a i kada dođe na svijet, daje mnoge odgovore na neka komplikovana pitanja. Jedno je sigurno majka načinom ishrane, dovoljnim snom, životom bez stresa i prilagođenoj aktivnosti mogu uticati na pravilan razvoj svoje bebe prije rođenja, a raznim motoričkim aktivnostima, ishranom i igrama utiču na razvoj bebe u mjesecima koji dolaze.

22.
Nov
2018
Razvoj bebe i djeteta

Prava igračka za svaki period detinjstva

Dečji psiholozi igračke dele po grupama i uvek naglašavaju da je za pravilan razvoj od najranijeg uzrasta važnije da dete ima po jednu igračku iz svake grupe nego pet igračaka iz iste